400 93 141  / 40 999 839

Microlodding & Kretskort Reparasjon

Vi tilbyr reparasjon på kretskort nivå så dersom din enhet f.eks. er vannskadet eller av andre grunner krever microlodding for å repareres er dette ingen problem.

IC Erstatning

IC Reballing

De beste prisene
Vi har fokus på å tilby
kvalitets reparsjoner til
rimelige priser.

Rask & Effektiv
Din enhet bli behandlet
innen 24 timer etter
mottak.

IC Reparasjon

Reparasjon

Reparasjon